Tag - doanh nghiep online

7 lợi ích của website đối với doanh nghiệp

Hiện nay, smartphone trở nên phổ cập, việc truy cập internet trở thành điều bình thường. Website là công cụ đắc lực cho việc quảng bá hình ảnh, sản phẩm của công ty ra với thị trường. Đa số các doanh nghiệp nhỏ nghĩ rằng họ chưa cần đến một website để làm gì. Nhưng thực tế thì ngược lại, họ cần một website để tận dụng lợi thế của internet cạnh tranh được với các doanh nghiệp đối [...]

Read more...