Tag - xuat khau hang hoa

Giao thương quốc tế và marketing online

Việt Nam đang ngày càng mở cửa ra thị trường quốc tế với các hiệp định thương mại liên tục được thông qua trong những năm gần đây. Các cột mốc có thể kể đến:Năm 2007, Việt Nam gia nhập trở thành thành viên của Tổ chức thương mại Thế giới (WTO) Các FTA (Free Trade Agreements) đã ký kết:Ngày 28/1/1992 Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) Ngày 4/11/2002 Khu vực mậu dịch tự do ASEAN – Trung Quốc Ngày [...]

Read more...