Bảng giá Cloud VPS

BẢNG GIÁ CLOUD VPS

Nội dung

 • Dung lượng (SSD)
 • CPU
 • RAM
 • Băng thông
 • Websites
 • Backup
 • Chi phí/tháng
 • Chi phí/năm
 • Liên hệ

Silver Cloud VPS

6.600.000đ
 • 45GB
 • 2 core
 • 3GB
 • Không giới hạn
 • 10
 • Miễn Phí
 • 550.000
 • 6.600.000
Phổ biến

Gold Cloud VPS

10.200.000đ
 • 75GB
 • 4 core
 • 4GB
 • Không giới hạn
 • 20
 • Miễn phí
 • 850.000
 • 10.200.000

Platinum Cloud VPS

19.200.000đ
 • 150GB
 • 4 core
 • 8GB
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • Miễn Phí
 • 1.600.000
 • 19.200.000

Diamond Cloud VPS

40.800.000
 • 300GB
 • 8 core
 • 16GB
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • Miễn phí
 • 3.400.000
 • 40.800.000