Nội dung
Giá
Số page kiểm tra online, chính tả, layout giao diện
Kiểm tra link hỏng
Cập nhật nội dung, sản phẩm do doanh nghiệp cung cấp
Chỉnh sửa nội dung sản phẩm/dịch vụ chuẩn SEO (100%)
Biên soạn, sưu tầm tin tức tăng traffic & kèm từ khóa
Sửa chữa, vận hành và xử lý các sự cố phát sinh
Sao lưu & phục hồi dữ liệu mới nhất khi có sự cố
Tối ưu các bài viết thân thiện Google
Phân tích lượng truy cập Google Analytics
Báo cáo số lượng truy cập, từ khóa tìm kiếm, xếp hạng
Đưa ra nhận xét, đánh giá và chiến lược chăm sóc, marketing
Liên hệ
Economy Care
500k / tháng
7

2
1
2
Hàng tháng
Hàng tuần

x

x

x

x

Liên hệ ngay
Silver Care
800k / tháng
25

6
3
6
Hàng tuần
Hàng tuần

x

Liên hệ ngay
Gold Care
1400k / tháng
50

10
6
12
3 ngày
3 ngày

Liên hệ ngay

Platinum Care
2500k / tháng
Không giới hạn

Không giới hạn
9
18
Hàng ngày
Hàng ngày

Liên hệ ngay