Bảng Giá Dịch Vụ Chăm Sóc Website

Nội dung

 • Giá
 • Số page kiểm tra online, chính tả, layout giao diện
 • Kiểm tra link hỏng
 • Cập nhật nội dung, sản phẩm do doanh nghiệp cung cấp
 • Biên soạn nội dung sản phẩm/dịch vụ chuẩn SEO (100%)
 • Biên soạn, sưu tầm tin tức tăng traffic & kèm từ khóa
 • Sửa chữa, vận hành và xử lý các sự cố phát sinh
 • Sao lưu & phục hồi dữ liệu mới nhất khi có sự cố
 • Tối ưu các bài viết thân thiện Google
 • Phân tích lượng truy cập Google Analytics
 • Báo cáo số lượng truy cập, từ khóa tìm kiếm, xếp hạng
 • Đưa ra nhận xét, đánh giá và chiến lược chăm sóc, marketing
 • Liên hệ

Economy Care

300.000đ

Silver Care

800.000đ

Gold Care

1.400.000đ

Platinum Care

2.500.000đ
 • 2500k / tháng
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • 9
 • 18
 • Hàng ngày
 • Hàng ngày