CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ – BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Có hiệu lực từ: [04-07-2018]

G-Online thuộc quyền quản lý của Công ty cổ phần công nghệ Logsik.

G-Online tôn trọng sự riêng tư và bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng và người dùng ghé thăm trang web gonline.vn. G-Online luôn cố gắng cung cấp cho các khách hàng những trải nghiệm về dịch vụ mang dấu ấn cá nhân hóa để thực sự đưa đến cho bạn những sản phẩm và dịch vụ mà bạn cần. Để đạt được mục tiêu này, G-Online đôi khi cần thu thập thông tin về khách hàng, về những người ghé thăm website của G-Online. G-Online sẽ không tiết lộ thông tin mà chúng tôi thu thập được cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ các trường hợp được nêu rõ trong Chính sách riêng tư này. Chính sách riêng tư này không có ý định và không tạo ra một hợp đồng hoặc các quyền lợi có tính chất pháp lý nào cho bất kỳ một đối tác thứ ba nào.

Chúng tôi xây dựng Chính sách riêng tư nhằm giúp cho các khách hàng và khách ghé thăm hiểu rằng chúng tôi thu thập những thông tin gì và bằng những cách nào; chúng tôi sử dụng được thông tin thu thập được như thế nào và vào lúc nào; chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn bằng những cách gì; ai có thể tiếp cận những thông tin đó và làm thế nào để bạn đính chính thông tin nếu những thông tin đó không chính xác.

MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập cho các mục đích sau:

 • Để đăng ký Dịch vụ cho bạn;
 • Để cung cấp một Dịch vụ hoặc tính năng mà bạn yêu cầu;
 • Để cung cấp nội dung theo đối tượng khách hàng và cung cấp các dịch vụ cá nhân dựa vào các hoạt động trong quá khứ của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi;
 • Để quảng cáo, chẳng hạn như cung cấp quảng cáo theo đối tượng khách hàng và nội dung được tài trợ và gửi cho bạn các thông tin khuyến mại;
 • Để đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (kể cả hỏi ý kiến của bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cũng như thực hiện khảo sát về khách hàng);
 • Để hiểu cách mọi người sử dụng Dịch vụ của chúng tôi để chúng tôi có thể cải tiến và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới;
 • Để thực hiện chương trình rút thăm trúng thưởng, cuộc thi giành giải thưởng hoặc khuyến mãi, khi được pháp luật cho phép; và cho mục đích khác theo sự đồng ý của bạn.
 • Chúng tôi có thể kết hợp thông tin thu thập từ bạn và sử dụng thông tin đó cho mục đích phù hợp với Chính sách Bảo mật Thông tin Cá nhân này, tùy theo chấp thuận bổ sung của bạn.

 

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN 
Logsik thu thập thông tin về các khách hàng, người dùng ghé thăm website bằng 3 cách:

Nhật ký trên máy chủ của chúng tôi.
Trực tiếp từ người dùng.
Nhật ký trên máy chủ: Khi bạn ghé thăm website của G-Online, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhằm phục vụ cho việc quản trị website và đánh giá việc sử dụng website đó. Các thông tin sẽ được thu thập như:

 • Địa chỉ của bạn trên Internet (địa chỉ IP).
 • Loại trình duyệt hoặc loại máy tính mà bạn sử dụng để truy cập.
 • Số liên kết/trang mà bạn đã xem trên website của chúng tôi.
 • Bạn truy cập đến website từ bang hoặc quốc gia nào.
 • Ngày giờ bạn truy cập website.
 • Địa chỉ/trang web mà bạn thông qua đó ghé thăm website của chúng tôi.

 

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin về bạn trong thời gian cần thiết cho mục đích mà thông tin được thu thập hoặc theo yêu cầu của hợp đồng hoặc theo luật pháp hiện hành.

NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN

Chúng tôi không tiết lộ cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn, cũng như thông tin cá nhân, hoặc thông tin về việc sử dụng website G-Online của bạn (chẳng hạn các khu vực bạn ghé thăm, hay các dịch vụ mà bạn truy cập), trừ những trường hợp sau đây:

 • Dịch vụ của chúng tôi có thể liên kết đến các trang web và dịch vụ của bên thứ ba nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự an toàn hoặc bảo mật của bất kỳ thông tin nào được thu thập bởi các trang web hoặc dịch vụ khác. Bạn phải thận trọng và xem xét các quyết định về bảo mật thông tin cá nhân áp dụng cho các trang web và dịch vụ của bên thứ ba mà bạn sử dụng.
 • Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy cho các công ty và cá nhân mà chúng tôi thuê để thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng của công ty. Ví dụ, việc lưu giữ các máy chủ web, phân tích dữ liệu, cung cấp các trợ giúp về marketing, xử lý thẻ tín dụng hoặc các hình thức thanh toán khác, và dịch vụ cho khách hàng. Những công ty và cá nhân này sẽ truy cập tới thông tin cá nhân của bạn khi cần để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào khác.
 • Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy nếu có yêu cầu pháp lý, hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm: (a) tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp; (b) bảo vệ các quyền hay tài sản của Logsik hoặc các công ty đối tác; (c) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc (d) bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng.
 • Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển thông tin như vậy tới một nhóm thứ ba, đối tượng mua lại toàn bộ hay phần lớn công việc kinh doanh của công ty Logsik bằng cách liên kết, hợp nhất hoặc mua toàn bộ hay phần lớn các tài sản của chúng tôi.

 

ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ THU THẬP THÔNG TIN

 • Công ty cổ phần công nghệ Logsik.
 • Địa chỉ: 64/7 Ngô Chí Quốc, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 66 809 879
 • Email: contact@logsik.com

 

PHƯƠNG THỨC TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Bạn có thể có quyền yêu cầu chi tiết về thông tin mà chúng tôi thu thập và chỉnh sửa các điểm không chính xác trong thông tin đó. Bất kỳ quyền của người dùng theo yêu cầu của pháp luật nào nữa vẫn giữ nguyên không thay đổi. Nếu được luật pháp cho phép, chúng tôi có thể tính một khoản phí nhỏ để cung cấp cho bạn khả năng này. Chúng tôi có thể từ chối xử lý những yêu cầu không hợp lý, đòi hỏi nỗ lực kỹ thuật không cân xứng, gây nguy hiểm đến sự bảo mật thông tin cá nhân của người khác, không thực tế hoặc truy cập như vậy không được luật pháp địa phương cho phép. Nếu bạn muốn yêu cầu truy cập thông tin của mình, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi https://gonline.vn/lien-he/ hoặc gọi đến (028) 66 809 879, email: contact@logsik.com

CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ KHIẾU NẠI CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

Mọi khiếu nại về việc bảo mật các thông tin cá nhân xin vui lòng gửi email về contact@logsik.com, hoặc điện thoại (028) 66 809 879.

Chúng tôi cam kết sẽ thay đổi, loại bỏ các thông tin cá nhân vi phạm chính sách riêng tư, nếu người liên hệ xác minh được mình là chủ sở hữu của thông tin đó.

THAY ĐỔI NỘI DUNG CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

G-Online có thể thay đổi, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nội dung của Chính sách riêng tư bất cứ khi nào nhằm phù hợp với quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mọi thay đổi có hiệu lực kể từ khi được công bố trên website của G-Online.