Bảng giá Gửi Mail

Email Plan
$99.99
Plan 1
Plan 2
Plan 3
Plan 4
Plan 5
Số lượng gửi email tối đa / tháng
$99.99
3.000
5.000
10.000
30.000
100.000
Tốc độ gửi / giờ
$99.99
1.000
1.000
2.000
2.000
2.000
Đơn giá / tháng
$99.99
150.000
220.000
400.000
1.000.000
2.500.000
Giá / mail
$99.99
50 VND
45 VND
40 VND
35 VND
25 VND

Bảng giá Gửi mail theo chiến dịch

Nội dung sản phẩm:  Để thiết lập một quy trình triển khai Email Marketing chuyên nghiệp bao gồm nhiều bước, bạn không cần lo về việc soạn nội dung, biên tập và các khâu trong quy trình gửi Email Marketing. Hãy để chúng tôi làm điều đó cho bạn. Đội ngũ chuyên viên của Logsik sẽ hỗ trợ để đảm bảo chiến dịch của bạn gửi đi đạt hiệu quả cao nhất.

Số Lượng Chiến Dịch
$99.99
1 Chiến Dịch
3 Chiến Dịch
5 Chiến Dịch
10 Chiến Dịch
Không giới hạn
Đơn giá / tháng
$99.99
750.000
1.500.000
2.400.000
4.500.000
Liên hệ
Design Mail Template (mua 1 năm)
$99.99
1
3
5
10
Add any text here...
Tư vấn kế hoạch Marketing
$99.99
Không
Add any text here...
Báo cáo Target khách hàng
$99.99
Không
Add any text here...

Bảng giá Thiết kế Template Mail

Nội dung sản phẩm:  Khách hàng mua dịch vụ Email Marketing của Logsik, có nhu cầu cần designer thiết kế mẫu email cho chuyên nghiệp. Mẫu này sẽ được dùng để chạy các chiến dịch Email Marketing.

Số lượng template
$99.99
1
3
5
10
Đơn giá
$99.99
500.000
450.000
400.000
350.000
Thành Tiền
$99.99
500.000
1.350.000
2.000.000
3.500.000

 

* Lưu ý: Bảng giá trên chưa bao gồm VAT