BẢNG GIÁ EMAIL DOANH NGHIỆP

Nội dung
Giá
Dung lượng
Địa chỉ Email
Mail list
SpamAssassin & Kaspersky
Phí khởi tạo
Backup
Chi phí/tháng
Chi phí/năm
Liên hệ
Email Server #1
1.800.000
50GB
20
2
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
150.000
1.800.000
Liên hệ ngay
Email Server #2
3.000.000
100GB
50
3
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
250.000
3.000.000
Liên hệ ngay
Email Server #3
5.400.000
200GB
100
10
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
450.000
5.400.000
Liên hệ ngay
Email Server #4
8.400.000
400GB
200
15
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
700.000
8.400.000
Liên hệ ngay
* Lưu ý: Bảng giá trên chưa bao gồm VAT