BẢNG GIÁ EMAIL DOANH NGHIỆP

Nội dung
Giá tháng
Dung lượng
Địa chỉ Email
Mail list
SpamAssassin & Kaspersky
Phí khởi tạo
Backup
Liên hệ
Email Server #1
150.000
50GB
20
2
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
Liên hệ ngay
Email Server #2
250.000
100GB
50
3
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
Liên hệ ngay
Email Server #3
450.000
200GB
100
10
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
Liên hệ ngay
Email Server #4
700.000
400GB
200
15
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
Liên hệ ngay
* Lưu ý: Bảng giá trên chưa bao gồm VAT