Bảng giá hosting

BẢNG GIÁ HOSTING WEBSITE

Nội dung

 • Dung lượng (SSD)
 • Băng thông
 • Email POP3/webmail
 • Subdomain
 • MySQL5
 • Backup
 • Chi phí/tháng
 • Chi phí/năm
 • Liên hệ

Host Silver

1.800.000đ
Phổ biến

Host Gold

2.640.000đ

Host Platinum

4.200.000đ

Host Diamond

5.400.000
 • 12GB
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • 10
 • Miễn phí
 • 450.000
 • 5.400.000