BẢNG GIÁ HOSTING WEBSITE

Nội dung
Giá tháng
Dung lượng (SSD)
Băng thông
Email POP3/webmail
Subdomain
MySQL5
Backup
Liên hệ
Host Silver
150.000
3GB
Không giới hạn
30
5
1
Miễn Phí
Liên hệ ngay
Host gold
220.000
7GB
Không giới hạn
60
10
5
Miễn Phí
Liên hệ ngay
Host Platinum
350.000
15GB
Không giới hạn
120
30
8
Miễn Phí
Liên hệ ngay
Host Diamond
450.000
20GB
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
10
Miễn Phí
Liên hệ ngay
* Lưu ý: Bảng giá trên chưa bao gồm VAT