BẢNG GIÁ HOSTING WEBSITE

Nội dung
Giá
Dung lượng (SSD)
Băng thông
Email POP3/webmail
Subdomain
MySQL5
Backup
Chi phí/tháng
Chi phí/năm
Liên hệ
Host Silver
1.800.000
3GB
Không giới hạn
30
5
1
Miễn Phí
150.000
1.800.000
Liên hệ ngay
Host gold
2.400.000
7GB
Không giới hạn
60
10
5
Miễn Phí
220.000
2.400.000
Liên hệ ngay
Host Platinum
4.200.000
15GB
Không giới hạn
120
30
8
Miễn Phí
350.000
4.200.000
Liên hệ ngay
Host Diamond
5.400.000
20GB
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
10
Miễn Phí
450.000
5.400.000
Liên hệ ngay
* Lưu ý: Bảng giá trên chưa bao gồm VAT